Wampiriada zawita na UwB

Data wydarzenia 24-10-2016

Niezależne Zrzeszenie Studentów zaprasza do udziału w kolejnej ogólnopolskiej edycji Wampiriady.  Do akcji włączył się tradycyjnie Uniwersytet w Białymstoku.

Wampiriada to studencka akcja honorowego  krwiodawstwa, odbywająca się od kilku lat w większości ośrodków akademickich w kraju, także w Białymstoku. Dawcą  może zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba, posiadająca ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel.

W tym roku Wampiriada trwać będzie od 23 października do 9 listopada, pod hasłem „1 donacja = 3 życia”, bowiem tylu osobom można pomóc przy jednorazowej donacji.

Na UwB  akcja odbędzie się:

- 27 października (czwartek), w godz. 9-15,  Wydział Historyczno-Socjologiczny,
- 7 listopada (poniedziałek), w godz. 9-15, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
- 8 listopada (wtorek), w godz. 9 – 14.30,  Kampus przy ul. Ciołkowskiego.

Każdy dawca może liczyć na pamiątkową koszulkę i słodki upominek.