Warsztaty literackie dla studentów i licealistów

Data wydarzenia 21-10-2016

Pracownia Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku oraz Instytut Filologii Polskiej UwB zapraszają studentów i licealistów na warsztaty literackie. Poprowadzi je poeta i krytyk literacki, Janusz Taranienko.

Janusz Taranienko debiutował jako krytyk literacki w 1976 r. na łamach "Poezji"; jako poeta w 1977 w tygodniku "ITD". Na jego dorobek składa się ponad sto dwadzieścia publikacji literackich, krytycznych i publicystycznych m.in. w "Poezji", "Nowym Wyrazie", "Nowych Książkach", "ITD", "Miesięczniku Literackim", a także na łamach prasy lokalnej. W latach 1977-87 był związany z białostocką polonistyką.

Uczestnicy warsztatów poznają nie tylko teorię i historię literatury czy zagadnienia poetyki. Czeka ich sporo zajęć praktycznych, m.in. analiza i interpretacja własnej twórczości czy redakcja tekstów, które chcieliby zgłosić w konkursach literackich. Młodzi twórcy będą też mogli opublikować swoje utwory na łamach czasopisma „Próby” oraz w serii „Podlaskie Prezentacje Poetyckie”.

Zajęcia będą odbywały się w środowe popołudnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwsze – już 26 października. Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc na nich jest ograniczona. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej UwB: http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=767:zapraszamy-na-warsztaty-literackie&catid=42&Itemid=101