Warsztaty z prezentacji biznesowych

Data wydarzenia 24-11-2017
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB serdecznie zaprasza na warsztaty praktyczne z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać dobre praktyki w zakresie prezentacji i sesji pytań, przykłady dobrego wystąpienia typu Elevator Pitch a także zaprezentować własne projekty w sposób atrakcyjny dla partnerów biznesowych. 

Zgłoszenia do 4 grudnia.

Więcej informacji:

https://www.umb.edu.pl/bowitt_aktualnosci/16345,Warsztaty_z_prezentacji_biznesowych

Formularz zgłoszeniowy:
https://inkubatorplus_bialystok_pitch.zgloszenia24.pl/