Ważna informacja dotycząca wniosków stypendialnych oraz zapomogi

Data wydarzenia 10-01-2020

13 stycznia 2020 roku zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do dnia 28 czerwca 2020 roku.

 

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.