Web of Science - kryteria wyboru i indeksacja źródeł. Bibliometryczna ocena dorobku naukowego

Data wydarzenia 08-02-2018

Zapraszamy na szkolenie w zakresie bazy Web of Science, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Instytucie Biologii (ul. Ciołkowskiego 1J, sala nr 2058). Tematyka szkolenia będzie odnosić się mi.n. do wymogów dot. umieszczania publikacji w bazie Web of Science, tworzenia raportów cytowań.

Program szkolenia:

Cześć pierwsza 10:00 - 11:00

Jakie wymogi musi spełnić czasopismo zgłaszane do Web of Science?

 • Podstawy idei seletywności wyboru czasopism
 • Master journal list a “lista filadelfijska” - próba definicji
 • Web of Science Core Collection i inne bazy bibliograficzno abstraktowe określenie zakresu zbiorów
 • Kryteria selekcji wyboru źródeł
 • Proces zgłaszania i ewaluacji czasopism
 • Wskaźników bibliometryczne stosowane w ocenie czasopism

Część druga 11:15 – 13:00

Web of Science zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend
i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Określanie najbardziej wpływowych prac.

 • Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego.
 • Wykorzystanie Endnote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej
 • Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy
 • Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports
 • Moduł bibliomteryczny Incites Benchmark&Analytics

 

Szkolenie poprowadzi: Marcin Kapczyński

Marcin Kapczyński z wykształcenia jest psychologiem. Ukończył studia na wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo początkowo związany z konsultingiem działał świadcząc doradztwo klientom reprezentującym różne branże m.in. w McKinsey & Company czy Frost & Sullivan. W Thomson Reuters obecnie Clarivate Analytics od 2010. W swojej pracy zajmuje się głównie: przybliżaniem arkan bibliometrii, prowadzeniem szkoleń, świadczeniem wsparcia użytkownikom zasobów udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, a także obsługą bieżących zapytań. Jako gość wielu wydarzeń i konferencji naukowych ma sposobność współuczestniczyć w procesach związanych z kształtowaniem się obrazu nauki polskiej, jak i doświadczać wielu wyzwań stojących przed środowiskiem.

 

Proszę o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 21 lutego 2018 r. na adres mail: a.galecka@uwb.edu.pl, tel 85 745 7569