Wędrowna Akademia PBU na Uniwersytecie w Białymstoku

Bezpłatne i praktyczne ćwiczenia z pisania projektów - na to mogli liczyć studenci i doktoranci UwB, którzy wzięli udział w projekcie PBU Wandering Academy. Spotkanie zostało zorganizowane na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Projekt PBU Wandering Academy realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. To seria bezpłatnych wykładów, które przybliżają Program i jego projekty, ale także zapewniają praktyczne ćwiczenia „od pomysłu do projektu”. Młodzi ludzie poznają m.in. rozległą terminologię funduszy unijnych, a także sposób ich wdrażania. Otrzymują również zestawy materiałów promocyjnych i informacyjnych Programu  oraz specjalne certyfikaty.

Inicjatywą Wandering Academy zostało objętych jedynie pięć uczelni w Polsce. Wśród nich znalazł się Uniwersytet w Białymstoku. Spotkanie ze studentami i doktorantami UwB odbyło się 14 stycznia 2022 r. na Wydziale Nauk o Edukacji. Za jego organizację i przebieg odpowiadał Dział Współpracy Międzynarodowej.

UwB jest pierwszą uczelnią, na której odbyły się zajęcia w ramach Wędrownej Akademii. Jej przedstawiciele pojawią się wkrótce na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim.