Wiceminister Wojciech Murdzek z wizytą na Uniwersytecie w Białymstoku

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, spotkał się dziś z władzami Uniwersytetu w Białymstoku. Odwiedził też kampus największej podlaskiej uczelni.

Wiceminister Murdzek rozmawiał z rektorem UwB, prof. dr hab. Robertem Ciborowskim m.in. o aktualnej sytuacji nauki i szkolnictwa wyższego, przebiegu reformy i kierunkach polityki naukowej państwa, ale też o bieżących problemach powodowanych przez epidemię COVID-19. Prof. Ciborowski przedstawił mu najbliższe plany inwestycyjne uniwersytetu.

Potem przedstawiciel MEN odwiedził kampus przy ul. Ciołkowskiego. W towarzystwie prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UwB, obejrzał nowo wybudowane budynki Biblioteki Uniwersyteckiej i Obserwatorium z Planetarium. Miał również okazję zajrzeć do auli wykładowej i laboratoriów na Wydziale Biologii, gdzie rozmawiał też ze studentami. Wojciech Murdzek odwiedził ponadto Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze i akwarystyczny wieżowiec. 

Wiceministrowi podczas wizyty towarzyszył jego doradca, Piotr Bober.