Więcej legend do nauki polskiego

Data wydarzenia 10-07-2019

Publikacja „Podlaskie opowieści i legendy dla obcokrajowców” doczekała się nowego wydania, tym razem pod tytułem „Podlasie w legendach. Teksty z ćwiczeniami dla obcokrajowców”. Jak mówią autorzy, książka powiększyła się trzykrotnie –  jest w niej nie tylko więcej tekstów i ćwiczeń, lecz także porad i wskazówek dla lektorów języka polskiego.

Książkę przygotowali dr Konrad Szamryk z Instytutu Filologii Polskiej UwB oraz dr Katarzyna Szostak-Król, na co dzień pracująca jako polonistka i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Oboje mają duże doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego, są m.in. lektorami Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Pollando”, działającej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Publikacja pierwotnie została stworzona z myślą o zamieszkujących Podlasie obcokrajowcach oraz dzieciach z doświadczeniem migracyjnym. Ucząc się polskiego mieli oni jednocześnie poznawać region, w którym żyją - jego kulturę oraz historię - oraz integrować się z nim.

- Okazało się jednak, że to pierwsze wydanie wzbudziło ogromne zainteresowanie lektorów języka polskiego w całym kraju, nie tylko na Podlasiu. Postanowiliśmy więc rozszerzyć publikację. W drugim wydaniu pojawiły się nowe teksty, a także dodatkowe ćwiczenia językowe. Dodaliśmy również część teoretyczną, w której wyjaśniamy, jak pracowaliśmy nad materiałem, ale też podpowiadamy, jak korzystać z wydawnictwa w pracy z cudzoziemcami – wyjaśnia dr Konrad Szamryk.

Pierwsze wydanie zawierało 16 specjalnie spreparowanych legend z Podlasia. Wśród tekstów znalazły się opowieści dotyczące m.in. Białegostoku (np. „Jak to książę Giedymin na jelenia polował”), Supraśla („Mnisi i krzyż”), Kruszewa („Zerwany most”) czy Augustowa („Moc skarbu ukrytego w Krzemiennej Górze”). W rozszerzonej wersji znajdziemy także legendę o Tykocinie czy Kruszynianach.

- Nie wymyślaliśmy sami tych historii, opieraliśmy się na rozmaitych tekstach źródłowych. Naszym zadaniem było nadanie im odpowiedniej formy językowej, tak, by korzystający z książeczki obcokrajowcy mogli zetknąć się ze słowami o odpowiednim stopniu trudności, pokazującymi specyfikę polskiej gramatyki – dodaje dr Szamryk.

Książka ma formę skryptu - do każdej legendy przygotowany został zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy, sprawdzający m.in. zrozumienie tekstu, leksykę i gramatykę. Szczególny nacisk autorzy kładli na odmianę wyrazów, bo z ich doświadczenia wynika, że to właśnie polska fleksja, a zwłaszcza wielość końcówek, sprawia cudzoziemcom najwięcej trudności. Podobnie jak to było w pierwszej wersji, w książce jest minisłownik trudniejszych wyrazów i zwrotów. Tym razem jednak zostały one przetłumaczone nie tylko na angielski, ale także na niemiecki, rosyjski, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, hiszpański, włoski i turecki.   

Skrypt „Podlasie w legendach. Teksty z ćwiczeniami dla obcokrajowców” trafi w ręce kolejnych obcokrajowców z Podlasia, lektorów języka polskiego w kraju i za granicą, a także do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z Podlasia. Dodatkowo elektroniczna wersja publikacji została umieszczona w internecie, do bezpłatnego pobrania.


Kliknij aby pobrać


 

Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Jeden świat, jedna Europa – z uchodźcą w szkolnej ławce”
oraz ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.