Wileńska filia UwB zaprezentowała się w ramach projektu „Własna droga do sukcesu 2019”

Data wydarzenia 27-11-2019

W stolicy Litwy zakończyła się tegoroczna edycja projektu ,,Własna droga do sukcesu”. Od 25 do 27 listopada w Domu Kultury Polskiej odbywały się szkolenia biznesowe, warsztaty i wykłady, Wzięli w nich udział litewscy przedsiębiorcy oraz studenci Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Ostatniego dnia trzydniowej imprezy prelegentami byli m.in. dyrektor Filii dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB oraz jego zastępca, dr Arkadiusz Bieliński. Ich prezentacja dotyczyła działalności i dotychczasowych sukcesów wydziału, a także jego planów rozwojowych. Profesor Doliwa mówił m.in. o przygotowaniach do budowy nowej, własnej siedziby Filii.

- Nowa siedziba przede wszystkim pozwoli nam się rozwijać, prowadzić studia w nowoczesnych, europejskich warunkach. Ułatwi nawiązywanie współpracy z uczelniami litewskimi, zachodnimi, bo będziemy mogli przyjmować znakomitych gości, profesorów w doskonałych warunkach – powiedział dyrektor Filii.

Zwracając się do biorących udział w spotkaniu studentów Wydziału Ekonomiczno- Informatycznego przypomniał, że przybywa form wsparcia dla kształcących się w Filii żaków.  

- Pamiętajcie Państwo, że uczelnia oferuje Państwu nie tylko wiedzę, ale także pomoc materialną. Od tego roku akademickiego jesteście objęci również pomocą w formie stypendiów socjalnych. Jesteśmy na etapie dopracowywania szczegółów organizacyjnych i szykujemy się do ich wypłacania.

Władze wydziału mówiły też o planach wydarzeń naukowych na najbliższe miesiące. To m.in. planowana na marzec konferencja pt. ,,Informatyka w prawie, prawo w informatyce’’. Jej tematem przewodnim będzie sztuczna inteligencja oraz jej prawne, normatywne aspekty. W programie znajdą się też warsztaty i szkolenia adresowane do studentów. Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W ramach projektu „Własna droga do sukcesu 2019” studenci Filii mieli też okazję wysłuchać prelekcji pn. “Dobre praktyki i zarządzanie przez wartości”, którą wygłosił prezes Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Projekt „Własna droga do sukcesu 2019” finansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz przez Orlen Lietuva, a realizowany we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.