Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Lizbonie

Data wydarzenia 27-11-2017

W dniach 13-17.11.2017 r. przedstawiciele władz Uniwersytetu w Białymstoku odbyli wizytę studyjną na Uniwersytecie w Lizbonie w ramach Programu Erasmus+. W wizycie uczestniczyli: dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia, mgr Tomasz Zalewski, kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku oraz mgr Wojciech Pilichowski, zastępca kanclerza.

Celem spotkań było zapoznanie się z rozwiązaniami przyjętymi przez Uniwersytet w Lizbonie w obliczu czekających nas wyzwań związanych ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego.