Władze UwB z wizytą na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały

Data wydarzenia 22-04-2016
19 i 20 kwietnia przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu w Białymstoku gościli na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały. Rozmowy dotyczyły nowych form współpracy między uczelniami.

Udział w konferencjach naukowych, wspólne publikacje – taka współpraca naukowa uniwersytetów z Grodna i Białegostoku jest już realizowana. Zdaniem władz obu uczelni – teraz trzeba wypracować formy współdziałania, które w większym stopniu zaangażują studentów. Wśród omawianych pomysłów są krótkoterminowe staże studenckie, a także wprowadzanie do oferty nowych specjalności studiów, na których zajęcia i wykłady prowadziliby nauczyciele akademiccy z partnerskiej uczelni.

Szansą na zintensyfikowanie współpracy jest też udział Uniwersytetu w Białymstoku oraz Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego we wspólnych projektach europejskich. Z inicjatywy UwB przygotowany i złożony został wniosek do programu Erasmus+, z którego może być finansowana współpraca z krajami spoza UE. Projekt zakłada wymianę studentów (stypendia na 1 lub 2 semestry) oraz kadry akademickiej (szkolenia lub wykłady gościnne). Wśród partnerów zaproszonych przez UwB do udziału w projekcie są uniwersytety w Grodnie oraz Baranowiczach - oba należą do Sieci Uniwersytetów Pogranicza zainicjowanej także przez białostocką uczelnię. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dofinansowania będzie znana prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca.

Na decyzję KE o finansowaniu czeka jeszcze jeden projekt z udziałem uniwersytetów z Grodna i Białegostoku, dotyczący innowacji w edukacji akademickiej oraz wymiany dobrych praktyk. Jego liderem jest hiszpańska uczelnia (Universitat Politecnica de Valencia).

Uniwersytet w Białymstoku oraz Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały współpracują od blisko 20 lat. Pierwszą umowę w tej sprawie zawarły z białoruskim partnerem jeszcze władze Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreśla rektor UwB, prof. Leonard Etel, uczelnia z Grodna jest dla nas partnerem strategicznym przede wszystkim z racji naturalnych więzi wynikających z bliskiego położenia, podobnej kultury i historii.

Galeria: (kliknij)