Wojciech Śleszyński, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. kształcenia, z nominacją profesorską!

Data wydarzenia 22-02-2019

Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia największej podlaskiej uczelni, decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 5 lutego 2019 roku otrzymał nominację profesorską.

Prof. Wojciech Śleszyński jest historykiem. Kieruje Zakładem Stosunków Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i stosunków polityczno-społecznych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku. W swoim dorobku naukowym ma 168 prac, w tym 8 monografii, 2 podręczniki akademickie oraz 10 edycji źródeł.

We władzach rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku zasiada od 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego.