Wrześniowe konferencje na UwB

Data wydarzenia 14-09-2016

Rok akademicki UwB zaczyna ważnymi ogólnokrajowymi konferencjami i spotkaniami naukowymi. Zapraszamy do zapoznania się z tematami, nad którymi debatować będą: pedagodzy, kognitywiści, biolodzy i bioinformatycy.

21- 23 września 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB odbędzie się IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. Zjazdy PTP ,organizowane cyklicznie co trzy lata stanowią forum wymiany myśli, współdziałania ludzi nauki i oświaty, stwarzają szanse poznania znanych teoretyków i praktyków edukacji.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl/ 

 

22 - 24 września 2016 r. na Wydziale Matematyki i  Informatyki odbędzie się XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. “Integracja badań w kognitywistyce”. Zjazd objął honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Pełny program konferencji: http://ptk.uwb.edu.pl/

25 - 27 września 2016 r. Uniwersytet w Białymstoku wraz z Komitetem Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk organizuje Czwartą Ogólnopolską Konferencję Ewolucyjną. Konferencja objęta jest patronatem rektora UwB dr hab. Roberta Władysława Ciborowskiego, prof. UwB.

Pełny program konferencji: Polish Evolutionary Conerence 2016

28 – 30 września 2016 r. na wydziale Matematyki i Informatyki UwB Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne organizuje IX Sympozjum Bioinformatyczne.

 Program sympozjum: https://www.ptbi.org.pl/website/events/3/21/