Wschód muzułmański

Data wydarzenia 15-11-2017

Inspiracje Wschodem w literaturze słowiańskiej, literacki obraz świata muzułmańskiego, historia i kultura Tatarów w Polsce, na Litwie, Białorusi czy Ukrainie – to tylko niektóre tematy międzynarodowej konferencji, jaka w dniach 17-18 listopada 2017 r. odbędzie się w Białymstoku. Zorganizowały ją Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Podlaski Związku Tatarów RP oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.  

Będzie to czwarta z cyklu konferencji poświęconych tej problematyce. Weźmie w niej udział blisko 50 naukowców, m.in. z Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Bośni i Hercegowiny oraz Polski. Obrady będą odbywały się w siedzibie Książnicy Podlaskiej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, VI piętro) i mogą im się przysłuchiwać wszyscy zainteresowani – wydarzenie ma charakter otwarty. Wszystkim wystąpieniom, niezależnie od języka prelekcji, będą towarzyszyć slajdy zawierające streszczenia polskie, angielskie i rosyjskie.

Patronatem honorowym konferencję objęli Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

Szczegółowe informacje oraz program można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej UwB, a także pod adresem http://komparatystyka.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Program-Muslim-East-Bialystok-Poland-2017.pdf