Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Uniwersytet w Białymstoku zaoferował wsparcie swoim ukraińskim studentom. O formach możliwej pomocy rozmawiała dziś (25.02.2022) z żakami dr hab. Jolanta Muszyńska prof. UwB - prorektor ds. studenckich.

Na Uniwersytecie w Białymstoku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje obecnie 11 studentów z Ukrainy. Podczas spotkania prof. Muszyńska poinformowała ich, że decyzją władz uczelni w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaną zwolnieni z opłat za studia. Wszyscy żacy mają zagwarantowane nieodpłatne zakwaterowanie w domu studenckim, mogą też otrzymać zapomogi socjalne i wsparcie psychologiczne.

- Analizujemy jeszcze możliwości innych form wsparcia studentów z Ukrainy. Ci młodzi ludzie znaleźli się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Będziemy starali się pomagać im na bieżąco, dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej każdego studenta - deklaruje dr hab. Jolanta Muszyńska prof. UwB.  

Gotowość wsparcia i koleżeńskiej pomocy (np. przy załatwianiu różnych spraw formalnych) zadeklarowali już także kolegom z Ukrainy studenci z Parlamentu Studenckiego UwB.