Wspólna inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej

Data wydarzenia 26-09-2018

Rektorzy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Senatami obu uczelni serdecznie zapraszają studentów oraz pracowników na wspólną inaugurację roku akademickiego 2018/2019 z honorowym udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Uroczystość odbędzie się 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12:15 w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1.

 

 

W programie:

- Immatrykulacja studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku

- Wykład inauguracyjny

- Hymn państwowy, Gaude Mater Polonia, Gaudeamus igitur w wykonaniu chórów akademickich pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej oraz dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, prof. UwB.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości prosimy o przesłanie imiennego zgłoszenia na adres: prorektor.nauka@uwb.edu.pl do dnia 3 października. O rezerwacji miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia rezerwacji jest warunkiem uczestnictwa w inauguracji.

------

Uczestnik Inauguracji wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością. Szczegóły: www.uwb.edu.pl/rodo/.