Wspólne projekty Instytutu Socjologii i Kognitywistki oraz Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Data wydarzenia 06-06-2019

Warsztaty dla nauczycieli, spektakl dla najmłodszych oraz ogólnopolska konferencja naukowa - to tylko niektóre z wydarzeń edukacyjnych, jakie zostaną zrealizowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku we współpracy z Instytutem Socjologii i Kognitywistki UwB.  Przedstawiciele obu instytucji mówili o nich podczas konferencji prasowej jaka odbyła się 4 czerwca 2019 r.

Piotr Półtorak – dyrektor Teatru Dramatycznego w trakcie spotkania z dziennikarzami podkreślił, że oprócz tworzenia nowych spektakli, bardzo ważnym elementem działalności instytucji jest aktywność w sferze edukacji.

- Cieszę się, że nasze inicjatywy w tym zakresie spotykają się z tak dużym zainteresowaniem. Od ponad 10 lat prowadzimy warsztaty, w trakcie których dzieci, młodzież oraz dorośli szkolą swoje aktorskie umiejętności pod opieką naszych aktorów. W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki któremu będziemy wspólnie realizować kolejne działania edukacyjne – powiedział Piotr Półtorak.

Instytut Socjologii i Kognitywistki, działający w ramach Wydziału, oraz Teatr Dramatyczny organizują ogólnopolską konferencję naukową „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”. Głównym celem wydarzenia jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Konferencja odbędzie się w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki 23 września br. Wydarzenie objęli swoim patronatem: prof. Robert Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Narodowe Centrum Kultury, Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski oraz Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego.

- Głównym celem naszej współpracy jest podjęcie wspólnych działań ukierunkowanych na realizację efektywnej edukacji w zakresie aktywności kulturalnej w środowisku lokalnym i regionalnym. Adresatami organizowanej przez nas konferencji są zarówno interdyscyplinarne środowisko naukowe, jak i przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkie osoby, które zechcą podzielić się swoimi refleksjami na temat stanu współczesnej kultury. Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na stronie internetowej konferencji: kulturakonteksty.pl. Rejestracja trwa do 20 sierpnia. Zachęcamy do udziału zarówno czynnego, jak i biernego. Podsumowaniem konferencji będzie wydanie monografii książkowej – powiedziała dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska z Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB. - Ponadto, w ramach współpracy z Teatrem Dramatycznym w naszym Instytucie został powołany zespół badawczy. Cieszymy się, że wraz z Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy TD będziemy realizować część zadań w ramach projektów ministerialnych.

Teatr Dramatyczny pozyskał w tym roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na realizację projektów edukacyjnych. Wsparcia udzielił także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jesienią teatr zaprosi nauczycieli do udziału w warsztatach „Teatr – Lubię to!”. W październiku Teatr Dramatyczny przygotuje wydarzenie dedykowane najmłodszym widzom. Spektakl "Koziołek Matołek, Węgierka i Olek" wyreżyseruje Michał Dąbrowski – twórca pochodzący z Białegostoku, laureat konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" za najlepszy spektakl dziecięcy („Mały Tygrysek Pietrek” Teatru Lalki i Aktora "Kubuś w Kielcach).


Przy okazji obydwu projektów zostaną zaprojektowane i przeprowadzone profesjonalne badania ewaluacyjne, dzięki którym w przyszłości zostanie opracowany kompleksowy program edukacji teatralnej Teatru Dramatycznego. Za ewaluację będzie odpowiadał Instytutu Socjologii i Kognitywistki UwB.


Oprac. na podstawie - https://dramatyczny.pl/projekty-edukacyjne-teatru-dramatycznego/

Fot. - Ewa_Krajewska (TD)