Współpraca uczelni i szkoły mundurowej

Data wydarzenia 22-09-2015

 

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku podpisało dziś (21 września) umowę o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku.  
 
Porozumienie zakłada m.in., że uczniowie szkoły będą mogli działać w studenckich kołach naukowych i brać udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach. Uczelnia jest też gotowa wspierać ich w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych czy udostępnić młodzieży szkolnej swoje zasoby biblioteczne.
 
Podczas uroczystości podpisania umowy rektor UwB prof. Leonard Etel mówił, że cieszy go współpraca ze szkołą, której uczniowie chcą związać swoją zawodową przyszłość ze służbami mundurowymi. Podkreślał, że uniwersytet ma im sporo do zaproponowania, bo w jego ofercie są kierunki przygotowujące do kariery w takich formacjach.
 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych mgr Kamilla Przychodzień przypomniała, że szkoła miała już okazję współpracować z UwB, jednak dzięki podpisaniu umowy współpraca będzie intensywniejsza i da uczniom dodatkowe możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności.
 
Obecny na uroczystości podpisania umowy dr Jarosław Matwiejuk, pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa ds. kierunku bezpieczeństwo narodowe podkreślił, że rozbudzanie aspiracji i zainteresowań młodzieży służbami mundurowymi leży w interesie uczelni, ale przede wszystkim jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Z tego powodu cieszy go utrzymujące się od kilku lat duże zainteresowanie studiami na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonymi na Uniwersytecie w Białymstoku.