Współpraca Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB z firmą I360

Data wydarzenia 25-11-2015

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB podpisał umowę o współpracy z firmą I360. Uroczystość podpisania umowy odbyła się 25 listopada 2015 r. (środa) w siedzibie wydziału. Wzięli w niej udział prof. Henryk Wnorowski - dziekan WEiZ oraz dr Tomasz Makaruk - prezes I360, a także studenci kierunków zarządzanie, marketing oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze zainteresowani tematyką programów konsumenckich, handlowych czy pracowniczych.

 

Spółka I360 specjalizuje się w opracowywaniu i kompleksowej realizacji programów lojalnościowych i motywacyjnych. Należy do liderów tej branży w Polsce. Prowadzi działalność także w Białymstoku.

Podczas spotkania prasowego przedstawiciele uczelni oraz firmy zaprezentowali już realizowane oraz planowane formy współpracy. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu programów lojalnościowych, przygotowany przez spółkę I360 dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody – 3 tys. oraz 2 tys. złotych. Jak zapewniał dr Tomasz Makaruk - prezes I360, studenci, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, mogą liczyć na pomoc firmy w dotarciu do badań i case studies dotyczących tej problematyki. Zadeklarował ponadto, że firma jest gotowa wspierać kapitałowo na starcie innowacyjne studenckie przedsięwzięcia gospodarcze z zakresu lojalności.

 

Umowa przewiduje ponadto organizację praktyk dla studentów, a także wspieranie wydziału w procesie dydaktycznym. Władze firmy I360 zapowiedziały, że są zainteresowane zatrudnianiem najlepszych absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Już teraz w spółce pracują absolwenci tego wydziału.

 

Jak mówił dziekan WEiZ prof. Henryk Wnorowski – to pierwszy przykład tego rodzaju współpracy wydziału z pracodawcą, kiedy to spółka zaproponowała konkurs skierowany wyłącznie do studentów jednej uczelni, Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto współpraca ma mieć charakter kompleksowy, bardzo praktyczny i z pewnością będzie rozwijana. Ze swojej strony uczelnia zadeklarowała gotowość organizacji szkoleń dokształcających pracowników firmy w ramach kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych itp. Umowa przewiduje też wspólną organizację badań czy konferencji naukowych.