Współpraca Wydziału Filologicznego UwB i IV LO w Białymstoku

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zacieśniają współpracę. Dziś (17.09.20) szefowie obu jednostek podpisali umowę w tej sprawie.

Porozumienie przewiduje, że wydział będzie wspierał uczniów w rozwoju ich  humanistycznych zainteresowań oraz pomagał tym szczególnie uzdolnionym.  W ramach współpracy licealiści będą zapraszani na cykliczne wykłady, zawłaszcza jeśli będą uwzględniały zagadnienia maturalne i pomagały w przygotowaniu się do olimpiad przedmiotowych. Uczniowie mogą też liczyć na konsultacje z kadrą akademicką, a także angażować się w działalność studenckich kół naukowych. W zamian szkoła będzie m.in. prezentowała ofertę edukacyjną Wydziału Filologicznego UwB. Ponadto studenci będą mogli w IV LO realizować praktyki zawodowe i pedagogiczne.

Wydział i liceum planują też współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów i wydarzeń naukowych czy dydaktycznych. Pierwszy pomysł już jest: wspólna organizacja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, przypadającej w 2021 r. 

Jak podkreślali przedstawiciele obu instytucji, wydział i liceum miały już okazję współpracować przy różnych okazjach, teraz jednak kontakty będą miały bardziej systemowy charakter.

- Jesteśmy szkołą, która chce uatrakcyjnić nauczanie. Dzięki współpracy z wydziałem nasza młodzież będzie miała dostęp do kolejnego źródła wiedzy, będzie mogła spotykać się z naukowcami, znawcami języka i literatury, co zdecydowanie wzbogaci proces dydaktyczny. Tym bardziej, że mamy zarówno klasy o profilu humanistycznym, jak i językowym – mówi mgr Bożena Karpowicz, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

- Nasz wydział szuka szkół, które reprezentują wysoki poziom w obszarze szeroko rozumianej humanistyki. Białostockie IV liceum w naszym przekonaniu, ale też w powszechnej świadomości białostoczan, do takich należy. Liczymy oczywiście na zainteresowanie młodzieży naszą ofertą edukacyjną, nie tylko polonistyczną, ale też neofilologiczną - bo przypomnę, że prowadzimy też studia anglistyczne, romanistyczne, rusycystyczne. Chcemy też wpływać na kształtowanie humanistycznych zainteresowań uczniów i wyławiać, wspierać tych najlepszych. Od lat zapraszamy młodzież do siebie, chociażby na cykl „Prelekcji Mistrzów”, ale mam nadzieję, że nasi profesorowie będą teraz częściej gościć w murach szkoły – podkreśla prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego UwB.

Podpisanie porozumienia odbyło się w murach uczelni a wziął w nim udział także dr hab. Krzysztof Korotkich – prorektor ds. kształcenia UwB. Przy tej okazji prof. Jarosław Ławski przekazał reprezentacji uczniów IV LO wydane przez jego wydział publikacje, które wzbogacą zasoby szkolnej biblioteki.