Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zdobywaniu patentów - zapraszamy na spotkanie z ekspertami

Data wydarzenia 12-09-2017

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w panelu eksperckim „Patent – pierwszy krok w komercjalizacji wyników prac naukowych”, który odbędzie się dnia 21 września 2017 r. w godzinach 13.00-15.00 w sali 1003 Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, kampus UwB. Jego uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.


Panel jest realizowanym w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”.

Podczas dyskusji eksperci będą odpowiadać na kluczowe w tej dziedzinie pytania, ważne dla współczesnych naukowców:

  • Po co naukowcom patenty?
  • Na jakim etapie pracy badawczej należy myśleć o patentowaniu?
  • Co można, a czego nie można opatentować?
  • Jak wygląda relacja patent-publikacja naukowa? Czy patent „blokuje” opublikowanie artykułu naukowego?
  • Jak wygląda komercjalizacja oraz współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorcami w świetle projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym?
  • W jaki sposób patenty oraz współpraca z przedsiębiorcami wpływają na parametryzację uczelni wyższej?
  • Czy patent jest niezbędny we współpracy nauka-biznes? Czy bez patentu da się skomercjalizować wyniki prac naukowych? 

Organizatorzy proszą o wcześniejsze zarejestrowanie się – jest to możliwe do dnia 19.09.2017r. Dane (imię i nazwisko, tytuł naukowy, jednostka organizacyjna, nazwa uczelni), niezbędne także do wystawienia certyfikatu uczestnictwa, wystarczy przesłać na adres: a.tokarzewicz@uwb.edu.pl.

 

Harmonogram:

12.30- 13.00- rejestracja uczestników;

13.00- rozpoczęcie panelu ekspertów;

13.00-13.20 - dr Magdalena Rutkowska–Sowa: Patent a nauka - po co naukowcom patent? Na jakim etapie pracy badawczej należy myśleć o patentowaniu? Co można, a czego nie można opatentować? Relacja publikacja-patent;

13.20-13.35 - pytania uczestników panelu skierowane do eksperta;

13.35-14.05 - dr Karina Sachpazidu–Wójcicka, dr n. med. Andrzej Małkowski: komercjalizacja oraz współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorcami w świetle projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

14.05-14.20 - pytania uczestników panelu skierowane do ekspertów;

14.20-14.45 - dr Jolanta Koszelew, Tomasz Stypułkowski: patent, ważny most we współpracy nauka–biznes, doświadczenia własne;

14.45-15.00 - pytania uczestników panelu skierowane do ekspertów.

 

Eksperci:

dr Magdalena Rutkowska–Sowa – Rzecznik Patentowy; Pełnomocnik Rektora UwB ds. własności intelektualnej; pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; finalistka konkursu "Top 500 Innovators"; pracownik Ośrodka Własności Intelektualnej Politechniki Białostockiej.

dr Karina Sachpazidu–Wójcicka – Dyrektor Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku; pracownik naukowy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; finalistka konkursu "Top 500 Innovators".

dr Jolanta Koszelew – Broker Innowacji; Prezes Zarządu UpLogic sp. z o.o. spin-off Politechniki Białostockiej; Prezes zarządu Fundacji Technotalenty; pracownik naukowy Wydziału Informatyki Politechnik Białostockiej; absolwentka programu ”Top 500 Innovators”.

dr n. med. Andrzej Małkowski – specjalista Uczelnianego Biura ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; finalista konkursu "Top 500 Innovators".

Tomasz Stypułkowski – prezes Instytutu Innowacji i Transferu Technologii, spółki celowej Politechniki Białostockiej, przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych polskich jednostek naukowych.


Serdecznie zapraszamy!