Wybitny białoruski artysta Artur Klinau - zapraszamy na wykład na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 29-11-2017

Tegoroczny laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy, znakomity białoruski artysta Artur Klinau, przyjechał na dwumiesięczne stypendium na Uniwersytecie w Białymstoku. Stypendium jest elementem przyznanej nagrody. W czasie pobytu laureat wygłosi dwa otwarte wykłady oraz zaprezentuje swoje fotografie. 

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod honorowym patronatem Prezydenta RP została ustanowiona w roku 2006 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu (jako inicjatorów Nagrody) oraz podjęta i wsparta przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Główna zasada Nagrody polega na tym, że w ciągu roku akademickiego Laureat Nagrody odwiedza kolejne uniwersytety, gdzie mając dobre warunki pobytu i pracy, może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Białorusi – umożliwiając studentom polskim zapoznanie się z zagadnieniami białoruskimi. Ponadto sam ma możliwość podjąć własne prace archiwalne i badawcze, dzięki dostępowi do zbiorów największych bibliotek akademickich w Polsce. 

Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Tegoroczny jej laureat to Artur Klinau - wybitny białoruski artysta sztuk wizualnych, fotografik, pisarz i wydawca. Mieszka w Mińsku na Białorusi. W 1987 ukończył studia na wydziale architektury. Jego dzieła były wystawiane na Białorusi i za granicą, w tym także w Polsce. Od 1998 jest prezesem Białoruskiego Stowarzyszenia Sztuki Współczesnej. Od 2001 jest wydawcą magazynu pARTisan. Jest autorem albumu fotograficznego poświęconego miastu Mińsk, a także książki wspomnieniowej Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca, w której osobiste przeżycia autora przeplatają się z opisem historii i architektury miasta.

Wszystkich zainteresowanych poznaniem osoby Laureata oraz jego sztuką i poglądami zapraszamy na otwarte wydarzenia: 

- 7.12 2017 r. (czwartek) godz. 17.00-18.00wykład otwarty Artura Klinau poświęcony sztuce współczesnej na Białorusi; Wydział PiP UwB, ul. Świerkowa 20 C, aula A2,

- 11.01 2018 r. (czwartek) godz. 17.00-17.30 - wernisaż wystawy fotografii autorstwa Artura Klinau pt. MIŃSK - MIASTO SŁOŃCA, Galeria Nowe Skrzydło, Wydział PiP UwB, ul. Świerkowa 20 C, a zaraz po wernisażu w godz. 17.30-18.30 - wykład otwarty Artura Klinau poświęcony architekturze Mińska, Wydział PiP UwB, ul.Świerkowa 20 C, aula A2


Fot. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego