Wybory indykacyjne Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 06-04-2016
W dniu 5.04.2016 r. odbyło się zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w celu wyłonienia kandydatów na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku (wybory indykacyjne).

Kolegium Elektorów wybrało Pana dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego, prof. UwB na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Elektorzy, zgodnie z ordynacją wyborczą Uniwersytetu w Białymstoku, mieli prawo do zgłoszenia, w głosowaniu indykacyjnym, dwóch kandydatów.

Zgłoszono następujące kandydatury, które uzyskały liczbę głosów:

  • Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – 74 głosy
  • Prof. dr hab. Jan Cieśliński – 38 głosów
  • Prof. dr hab. Henryk Wnorowski – 12 głosów
  • Prof. dr hab. Leonard Etel – 7 głosów
  • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski – 7 głosów
  • Prof. dr hab. Anatol Kojło - 4 głosy
  • Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – 1 głos
  • Robert Gębczyński – 1 głos 


Kandydaci, którzy uzyskali w glosowaniu indykacyjnym przynajmniej 15% ważnie oddanych głosów, przechodzą do glosowania właściwego po złożeniu, w terminie trzech dni, do Uczelnianej Komisji Wyborczej, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie funkcji w razie wyboru. W wyniku głosowania wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskali: Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB i Prof. dr hab. Jan Cieśliński.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63 odbędzie się spotkanie z kandydatami na Rektora z elektorami i członkami społeczności Uniwersytetu w Białymstoku. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63.