Wydział Chemii UwB będzie wspierał zdolnych uczniów z VI LO

Data wydarzenia 19-12-2019

Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku będzie współpracował z VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Współpraca będzie polegała m.in. na wsparciu szczególnie uzdolnionych uczniów. Wydział zapewni im opiekę naukową, udostępni laboratoria oraz zapewni konsultacje przygotowujące do olimpiad przedmiotowych z chemii i ochrony środowiska.

Dziś (19.12.2019) w kampusie uniwersyteckim odbyło się spotkanie, podczas którego umowę o współpracy podpisał mgr Dariusz Naumowicz, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego. Wcześniej dokument sygnował prof. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Przy tej okazji Wydział Chemii odwiedzili też uczniowie VI LO, którzy mogli zapoznać się z działalnością jednostki. Gości powitała dziekan – prof. Joanna Karpińska. Okolicznościowy wykład nt. „Czy plastik można zjeść” wygłosiła dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB. Potem uczniowie i ich opiekunowie zwiedzili laboratoria naukowo-badawcze wydziału.