Wydział Chemii UwB rozstrzygnął III Podlaski Konkurs Wiedzy o Ochronie Środowiska

Znamy zwycięzców III Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Ochronie Środowiska. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Mendak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. Na drugim miejscu znalazła się Martyna Wilkiel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, a na trzecim Patryk Grodzki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Przedstawione przez nich prezentacje zostały uznane za najlepsze spośród kilkunastu innych wystąpień finałowych.

Konkurs został zorganizowany na Wydziale Chemii Uniwersytecie w Białymstoku już po raz trzeci. Jego głównym celem jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy o zanieczyszczeniach środowiska i sposobach ich ograniczania, a także o możliwościach nauki na Wydziale Chemii UwB.

- Jesteśmy zadowoleni z przebiegu konkursu. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, starali się zaprezentować jak najlepiej. Cieszymy się również, że młodzi ludzie byli zachwyceni uniwersyteckim kampusem – podkreśla dr Elżbieta Wołyniec z Wydziału Chemii UwB, wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego konkursu.

III Podlaski Konkurs Wiedzy o Ochronie Środowiska składał się z trzech etapów. W pierwszym, który polegał na rozwiązaniu testu, wzięło udział 56 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 12 uczniów. Wzięli oni udział w ocenianych zajęciach warsztatowych. Trzeci etap konkursu to prezentacja wybranego tematu.

Swoje prace przedstawiło 12 uczniów. Spośród nich wyłoniono troje zwycięzców. To Martyna Mendak (I miejsce), Martyna Wilkiel (II miejsce) oraz Patryk Grodzki (III miejsce). Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe m.in. od podlaskiego samorządu. Wręczyła je Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego. Ponadto laureaci konkursu, którzy będą chcieli podjąć studia na Wydziale Chemii UwB, zostaną przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego.

Wręczenie nagród poprzedzone było wykładem popularnonaukowym, który przedstawił Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga, Fundacja Obszarów Chronionych.

Komitet organizacyjny konkursu:  prof. dr hab. Joanna Karpińska, dr Elżbieta Wołyniec, dr hab. Izabela Dobrzyńska. Nad przebiegiem konkursu czuwali członkowie komisji: dr hab. Zenon Łotowski, prof. UwB, dr hab. Beata Kalska-Szostko, dr Justyna Kapelewska, dr Urszula Kotowska oraz dr Julita Malejko.

Fot. Wydział Chemii