Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB ma już 30 lat - jubileuszowa wystawa i konferencja

Data wydarzenia 19-10-2017

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku świętuje jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji przygotował konferencję naukową i wystawę zdjęć autorstwa jednego ze swoich pracowników.

Dorobek swojej pracy naukowej ekonomiści podsumują podczas dwudniowej konferencji "XXX lat w naukach ekonomicznych – dokonania i wyzwania". Rozpocznie się ona 20 października w Lipowym Moście. W spotkaniu weźmie udział blisko 70 osób. Większość to obecni pracownicy wydziału, wśród nich m.in. dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – rektor uczelni, dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB - prezydent Białegostoku, a także poprzedni dziekan wydziału, prof. Henryk Wnorowski – obecnie pełniący obowiązki prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej.  Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli też byli pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania: prof. Wojciech Bieńkowski, prof. Jerzy Paszkowski, prof. Bazyli Poskrobko. Naukowcy będą rozmawiać m.in. o nowych trendach w badaniach ekonomicznych oraz problemach dotyczących finansów publicznych i prywatnych.

Natomiast już do piątku (20.10.2017) na I piętrze siedziby wydziału przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku można oglądać wystawę prac fotograficznych autorstwa dr. Tomasza Poskrobki – pracownika naukowego tej jednostki. W pracy zawodowej zajmuje się on teoretycznym i aplikacyjnymi problemami zrównoważonego rozwoju, ekonomią behawioralną i zarządzaniem wiedzą. Jego pasją od lat jest fotografia. Fascynuje go zwłaszcza  krajobraz kulturowy Północnego Podlasia, Ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny.

Historia działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie ekonomii sięga w Białymstoku lat 60. W połowie tego dziesięciolecia powstał bowiem samodzielny Zakład Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Białymstoku, a na początku lat 70. Zakład Ekonomii Politycznej oraz Zakład Planowania białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo kształcono tu nauczycieli i pracowników administracji na poziomie zawodowym. Jednakże już w 1972 roku filia otrzymała prawo kształcenia w systemie pięcioletnich studiów magisterskich oraz prawo tworzenia wydziałów. Wtedy to powstał Wydział Administracyjno-Ekonomiczny Filii UW. Jesienią 1979 roku w jego strukturze wyodrębniono dwa instytuty: Instytut Nauk Ekonomicznych i Instytut Prawno-Administracyjny. W 1987 roku Instytut Nauk Ekonomicznych został przekształcony w samodzielny Wydział Ekonomiczny.

Dziś jednostka (od 2007 r. jako Wydział Ekonomii i Zarządzania) prowadzi kształcenie na 6 kierunkach: ekonomii, zarządzaniu, logistyce, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ekobiznesie oraz kierunku ekonomiczno-prawnym. Jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku: ma blisko 2200 studentów i zatrudnia 119 osób, z czego 84 to nauczyciele akademiccy.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku od 1991 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów), a od 2002 roku - do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.