Wydział Fizyki UwB zaprasza na wykład: Percepcja krótkich sygnałów dźwiękowych

Data wydarzenia 26-03-2022

Białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki UwB zapraszają na wykład pt. Percepcja krótkich sygnałów dźwiękowych, który wygłosi mgr inż. Karolina Stelmach. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 26 marca w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul.Ciołkowskiego 1L, początek godz. 11. Wykład będzie także transmitowany online. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby.

Bardzo krótkie sygnały dźwiękowe wydają się tym wyższe im są krótsze. Oznacza to, że wykazują one pewne cechy wysokości i barwy dźwięku, mimo iż nie mają charakteru okresowego, co zwykle zakłada się w teorii muzyki. Przeprowadzono badania naukowe nad wrażeniami wywołanymi słuchaniem krótkich sygnałów dźwiękowych w grupie osób z wykształceniem muzycznym oraz bez takiego wykształcenia. Badania behawioralne wykazały rosnącą zależność najmniejszej zauważalnej różnicy czasu trwania sygnału od samego czasu trwania, w analogii do znanego prawa Webera-Fechnera. Wyniki badań zostały porównane z widmami otrzymanymi dla tych samych dźwięków zarejestrowanych w komorze bezechowej za pomocą „sztucznej głowy”: Head and Torso Simulator (HATS). Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano sposób opisu wrażeń wysokości i barwy dźwięku dla sygnałów skrajnie krótkich.Zdalny dostęp do wykładu:
Meeting ID: 845 6941 5901
Passcode: 8WCu4A
Informacja o autorce:
Mgr inż. Karolina Stelmach realizuje swoją pracę doktorską w ramach Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) z Unijnego Programu POWR.03.02.00-00-I004/16. W programie tym bierze udział Instytut Fizyki Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie, której Laboratorium Akustyki Technicznej udostępniło swoje urządzenia. Skład zespołu: dr hab. Tadeusz Kamisiński, prof AGH, dr inż. Jarosław Rubacha i prof. dr hab. Piotr Zieliński ukształtował się w związku z zainteresowaniami muzycznymi Doktorantki, która jest zawodowym muzykiem-instrumentalistą.