Wydział Matematyki UwB nawiązuje współpracę z Centrum Edukacji Nauczycieli

Data wydarzenia 15-01-2020

Wydział Matematyki UwB i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku podpisały dziś (15.01.2020) umowę o współpracy. Jej głównym celem jest popularyzowanie matematyki i wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli tego przedmiotu.

Centrum Edukacji Nauczycieli jest placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Podlaskiego, w skład której wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. CEN realizuje różnorodne działania edukacyjne na rzecz rozwoju zawodowego i osobistego kadry pedagogicznej.

Wydział Matematyki UwB również ma duże doświadczenie we współpracy ze szkołami i nauczycielami. Od kilku lat działa tu także Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, które organizuje m.in. lekcje pokazowe, seminaria i konkursy matematyczne.   

Obie instytucje chcą połączyć siły organizując np. wspólne konferencje czy warsztaty prezentujące nowatorskie i aktywizujące metody nauczania.

Umowa została sygnowana przez prof. Roberta Ciborowskiego – rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Z ramienia CEN podpisała ją dyrektor Ewa Ściana, podczas spotkania jakie odbyło się w siedzibie Wydziału Matematyki UwB. W spotkaniu wzięły też udział: dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB – dziekan jednostki, dr Anna Rybak – kierownik CKUM, Elżbieta Chrabołowska – wicedyrektor CEN i Hanna Mąka – doradca metodyczny ds. matematyki z CEN.