Wydział Pedagogiki i Psychologii wspiera rozwój kompetencji podlaskich nauczycieli

Data wydarzenia 13-11-2017

Kilkuset nauczycieli i dyrektorów podlaskich szkół weźmie udział w konferencjach szkoleniowych przygotowanych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB na zlecenie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Pierwsza, która odbędzie się 14 listopada 2017 r., będzie poświęcona roli szkoły w procesie wychowania. Tematem kolejnej, zaplanowanej 28 listopada, będą wyzwania, jakie niesie internet.

 

Społeczeństwo płynne, społeczeństwo sieci, wiedzy, ryzyka, wreszcie – społeczeństwo jednostek. Takimi określeniami opisywane jest społeczne otoczenie współczesnego człowieka. Jak podkreślają organizatorzy konferencji, aby młodzi ludzie radzili sobie w takim świecie, od najmłodszych lat należy kształtować w nich poczucie własnej wartości, dążenie do rozwoju pełni własnej osobowości przy równoczesnej trosce o wspólnotę i zaangażowanie w cele ponadosobiste. Wymaga to aktywnego udziału wielu instytucji wychowawczych: rodziny, kościoła, a zwłaszcza szkoły. W tej ostatniej punkt ciężkości trzeba przesunąć z działań dydaktycznych na wychowawcze. Jak to robić, w jaki sposób diagnozować potrzeby wychowawcze konkretnych grup i środowisk, jak pogodzić oczekiwania rodziców i możliwości szkoły – o tym między innymi będzie mowa podczas pierwszego ze spotkań konferencyjnych, zatytułowanego „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”.

 

„Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych” – to z kolei temat drugiej konferencji. Pracownicy WPiP będą mówić o różnych formach i aspektach aktywności młodych ludzi w cyberprzestrzeni. Jak wpływa ona na wizję świata i postawy młodzieży? Jakie zagrożenia mogą wiązać się z korzystaniem z Facebooka, Instagramu, Twittera czy Snapchata? Jak używać mediów społecznościowych czy gier sieciowych świadomie i bezpiecznie?

 

Obie konferencje kierowane są do nauczycieli i dyrektorów szkół z województwa podlaskiego. Będą się odbywały w Auli im. Janusza Korczaka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20, budynek C).