Wydział Prawa Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655

Data wydarzenia 10-12-2018

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na spotkanie z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 11.20 w sali nr 46 Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1.

Wykład  „Wydział Prawa Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655” wygłosi prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.