Wykład o losach pracy. W ramach "Spotkań z filozofią i kognitywistyką"

Instytut Filozofii zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Spotkania z filozofią i kognitywistyką". Prelekcję pt. "Losy pracy: fordyzm i postfordyzm" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK). Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Kowalska. Odbędzie się ono 25 lutego o godzinie 17.00 w formule online.

Prof. Andrzej Szahaj o wykładzie:
Współczesne losy pracy są najczęściej identyfikowane przy pomocy dwóch terminów: fordyzm i postfordyzm, przy czym fordyzm jest wiązany z nowoczesnością a postfordyzm z ponowoczesnością. Głównym celem mojego wystąpienia będzie próba zrozumienia tego, czym są ów fordyzm i postfordyzm, a zatem także określenia, jak można rozumieć nowoczesność i ponowoczesność w aspekcie nader istotnego elementu praktyki społecznej i indywidualnej w niej
partycypacji, jakim jest praca. Próbie tej będzie towarzyszyć refleksja o charakterze aksjologicznym, starająca się powiązać tytułowe zagadnienia z ewolucją kapitalizmu i jej oceną.

Andrzej Szahaj, prof. dr hab. - filozof polityki, kulturoznawca, profesor zwyczajny w  Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. W latach 2008 – 2016 dziekan Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu; członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a wcześniej także Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Autor książek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej (Warszawa 1990), Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm (Wrocław 1996), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska” (Warszawa 2000 ), Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki (Toruń 2004), E pluribus  unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Kraków 2004), Filozofia polityki (razem z Markiem N. Jakubowskim, Warszawa 2005), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej (Warszawa 2008), Relatywizm i fundamentalizm (oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki) (Toruń 2008), O interpretacji (Kraków 2014), Kapitalizm drobnego druku (Warszawa 2014), Inny kapitalizm jest możliwy (Warszawa 2015), Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys (Warszawa 2017); Kapitalizm wyczerpania? (Warszawa 2019); Ponowoczesność i postmodernizm dla średniozaawansowanych (Warszawa 2021). Stażysta uniwersytetów w Oxfordzie, Cambridge, Leeds, St. Andrews oraz University of Virginia (Charlottesville), University of California (Berkeley), Stanford University, Bellagio Rockefeller Center (Bellagio), The Netherlands Institute for Advanced Sciences in the Humanities and Social
Science (Wassenaar).

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Link do spotkania można znaleźć na stronie projektu Społeczne Znaczenie Filozofii i Kognitywistyki pod adresem https://spoleczne.eu/aktualnosci