Wykład o staroobrzędowcach

Data wydarzenia 27-03-2017

W 150 rocznicę założenia wsi staroobrzędowców Gabowe Grądy zapraszamy na wykład Krzysztofa Snarskiego pt. „Staroobrzędowcy w Gabowych Grądach. Tradycja i współczesność”. Spotkanie odbędzie się 30 marca (czwartek) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB o godz. 17.00, sala 125B.

Krzysztof Snarski jest kustoszem i kierownikiem Działu Etnografii  w Muzeum Okręgowym w Suwałkach oraz doktorantem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się kulturą społeczności staroobrzędowej zamieszkującej Suwalszczyznę. Wykład zilustrowany zostanie materiałem  fotograficznym.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.