Wykład prof. Michaela Farle z Duisburg-Essen podczas spotkania komisji PAN na UwB

Data wydarzenia 06-03-2017

7 marca 2017 r. (wtorek) na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się spotkanie członków Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Olsztynie i w Białymstoku. Komisja liczy 20 naukowców reprezentujących Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Politechnikę Białostocką.

Przed posiedzeniem, na Wydziale Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. Michael Farle z Uniwersytetu w Duisburg-Essen (Niemcy) oraz Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) wygłosi referat pt. "Functionalized Hybrid Nanomagnets: New Materials for Innovations in Energy Storage and Medical Theranostics". Początek o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki. Więcej informacji o tematyce wystąpienia pod adresem http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=4631