XXXIII Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem

Data wydarzenia 22-04-2016

W dniach 13-17 kwietnia 2016 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się XXXIII Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Współorganizatorami tego wydarzenia było: Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton”, Uniwersytet w Białymstoku i Instytut Chemii UwB. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu studentów i doktorantów oraz pracownicy naukowi polskich uczelni (w tym 6 członków Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton”).

W ramach konferencji zaprezentowano: 3 wykłady plenarne, 38 komunikatów ustnych i 55 prezentacji posterowych. Jednym z zaproszonych gości był dyrektor Instytutu Chemii, prof. dr hab. Krzysztof Winkler, który wygłosił wykład plenarny pt. „Endohedralne metalofulereny – chemiczne marakasy”.

Obrady konferencyjne zaszczyciła swoją obecnością Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB.