Zapraszamy na konferencję „Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku. Nauka - kultura - wymiar lokalny”

Data wydarzenia 25-09-2017

Czy można sobie wyobrazić taki region, jak Podlaskie, bez wyższych uczelni? Jaką rolę ogrywają uniwersytety dziś, a jakie będzie ich zadanie w przyszłości? Co może zmienić się w szkolnictwie wyższym i nauce po zapowiadanej reformie? Odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji, jaka w dniach 5-6 października 2017 r. odbędzie się w Białymstoku.

Przedsięwzięcie wieńczy obchody jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu w Białymstoku. W programie dwudniowych obrad znalazło się 25 wystąpień, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania szkół wyższych: zarządzania uczelniami, ich misji, relacji z innymi instytucjami, roli kulturotwórczej, gospodarczej itd.

- W przededniu zmian ustawodawczych określających, jak wszystko na to wskazuje, funkcjonowanie uczelni od 2018 roku, chcemy porozmawiać o tym, jaki jest i jaki powinien być nowoczesny uniwersytet.  Zależy nam, aby była to dyskusja wieloaspektowa, bo przecież działalność uczelni ma wpływ na gospodarkę, środowisko lokalne czy współpracę międzynarodową. I odwrotnie: to w jakiej kondycji jest region, jego kultura czy struktura demograficzna wpływa na byt szkół wyższych – mówi dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Właśnie takiej, możliwie szerokiej dyskusji będzie służył otwarty panel, który rozpocznie się 5 października o godz. 13.00. Organizatorzy zaprosili do niego nie tylko akademików z całej Polski, ale też przedstawicieli otoczenia uczelni: włodarzy miasta i regionu, reprezentantów biznesu, instytucji kultury, mediów. W spotkaniu może wziąć udział każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie, podzielić się swoimi przemyśleniami i postulatami. Zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników i studentów, ale także wszystkich mieszkańców Białegostoku i regionu. Obrady będą odbywały się w Uniwersyteckim Centrum Kultury na terenie kampusu UwB. 

Zobacz program konferencji: http://www.uwb.edu.pl/uploads/tiny/Konferencja-XX-lat_program.pdf

Konferencja „Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku. Nauka – kultura – wymiar lokalny” będzie ostatnim z wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet w Białymstoku w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia. Wcześniej odbyły się m.in. charytatywny bal uniwersytecki (w lutym) oraz urodzinowy koncert plenerowy w kampusie UwB (w czerwcu). Kulminacyjnym punktem obchodów było wręczenie maestro Jerzemu Maksymiukowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (22  czerwca 2017).

Uniwersytet w Białymstoku został powołany do życia ustawą Sejmu RP z 19 czerwca 1997 roku. Wcześniej, przez blisko 30 lat, w Białymstoku funkcjonowała Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej o jubileuszu: http://www.uwb.edu.pl/20lat