Zaprojektuj zasilane naturą miasto przyszłości! Warsztaty dla studentów w ramach projektu Xylopolis

Zapraszamy studentów do udziału w warsztatach online w ramach projektu Xylopolis. Ich uczestnicy zaprojektują w oparciu o metodę design thinking miasto przyszłości: miasto zasilane naturą, niskoemisyjne, w pełni realizujące ideę zrównoważonego rozwoju wpisującą się w Unijną Politykę Klimatyczną – miasto Xylopolis.

Design thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów, której celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy pobudzających kreatywność, z uwzględnieniem przełożenia proponowanych rozwiązań na schemat biznesowy.

Warsztaty poprowadzi Sara Kapela i Agata Miryn z Design Thinking Institute.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/

Xylopolis to szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej połączonych z wystawą, którą w dniach 1-24 października 2021 r. można było zobaczyć podczas Expo 2020 w Dubaju. Autorami koncepcji Xylopolis jest zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Fundacji Grupy Unibep Unitalent oraz Politechniki Białostockiej. Na jej bazie studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali projekt architektoniczny wystawy. Do grona partnerów projektu należy również Uniwersytet w Białymstoku.
Xylopolis to opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią, będącym odzwierciedleniem idei zrównoważonego rozwoju w praktyce. Jest to wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie. Projekt dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW.

Więcej o przedsięwzięciu: https://www.xylopolis.pl/