Zarządzenie rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021