„ZDARZYŁO SIĘ JUTRO”- konferencja klastra INFOTECH na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 16-01-2018

10 stycznia 2018r. na naszym kampusie: w sali SARA Uniwersyteckiego Centrum Kultury przy ulicy Ciołkowskiego 1N w Białymstoku odbyła się konferencja „ZDARZYŁO SIĘ JUTRO” klastra INFOTECH zrzeszającego innowacyjne firmy sektora IT z regionu podlaskiego, której współorganizatorem był nasz Uniwersytet (http://www.infotech.org.pl/posts/post_11012018). W imieniu UwB przybyłych gości przywitał dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB- Prorektor ds. kształcenia. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, przedstawiciele uczelni wyższych, mediów, samorządowcy. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in.: dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB- Prezydent Białegostoku, Jerzy Leszczyński- Marszałka Województwa Podlaskiego, Maciej Żywno- Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, prof. dr hab. Marek Proniewski- z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim, dr Mariusz Citkowski- Prodziekan ds. Studenckich na WEiZ UwB, dr Arkadiusz Niedźwiecki- Pełnomocnik Rektora UwB do spraw klastrów.

Konferencja stanowiła forum wymiany wiedzy i opinii w zakresie aktywizacji rozwoju naszego województwa. Podczas wystąpień i dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę współpracy regionalnych i miejskich władz samorządowych oraz uczelni wyższych z biznesem- w szczególności innowacyjnym, bazującym na kapitale intelektualnym, jakim z całą pewnością jest branża IT. Prelegenci podkreślili znaczenie kształcenia nakierowanego nie tylko na wiedzę, ale również na kreatywność oraz umiejętność pracy w interdyscyplinarnych międzynarodowych zespołach projektowych. Wyrazili nadzieję, że Białystok może stać się swoistą „Puszczą Krzemową” nie tylko w skali naszego województwa, czy kraju, ale nawet w skali międzynarodowej- ma ku temu realne szanse. Uczestnicy konferencji biorący w niej udział osobiście, jak też paneliści z Londynu, czy San Francisco, z którymi można było rozmawiać przy wykorzystaniu teleinformatycznych łączy wideo, wskazywali na innowacyjny i prospołeczny charakter branży informatycznej, na jej możliwości w aspekcie aktywizacji zatrudnienia oraz rozwoju regionalnego. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o „internecie wszystkiego”, wykorzystaniu informatyki w badaniach genetycznych, kredowaniu nowoczesnych usług zakupowych oraz umiędzynarodowieniu współpracy „on- line”, np. na potrzeby przemysłu lotniczego.

Dla naszego Uniwersytetu współpraca w ramach klastra INFOTECH może być istotnym impulsem w dydaktyce oraz prowadzonych badaniach. To już trzecia formalna inicjatywa klastrowa, oprócz Wschodniego Klastra Budowlanego (http://www.budowlanyklaster.pl/) oraz Klastra Obróbki Metali (http://metalklaster.pl/), w której działamy.

 

 Opracowanie: Arkadiusz Niedźwiecki- Pełnomocnik Rektora ds. klastrów