Zespół projektu NO-AUTIsm z Wydziału Prawa z wizytą w USA ws. praw osób z niepełnosprawnościami

Data wydarzenia 24-11-2017

Zespół projektu NO-AUTism z Zakładu Prawa Międzynarodowego (Wydział Prawa) odbył tygodniowy wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Doktorant UwB, Maciej Oksztulski, waz z mamą jako osobą wspierającą (pan Oksztulski jest osobą z niepełnosprawnością - z autyzmem), Wojciech Zoń oraz dr Izabela Kraśnicka wykorzystali szansę na spotkania ze specjalistami zajmującymi się prawami osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertów ds. komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu na Uniwersytecie Syracuse w stanie Nowy Jork. Wizyta ta była elementem projektu realizowanego przez UwB, a współfinansowanego z programu Santander Universidades.

Przewodnikiem i opiekunem grupy na miejscu był prof. Michael Schwartz, który specjalizuje się w prawach osób z niepełnosprawnościami. Profesor jest osobą niesłyszącą. Obserwowanie, jak doskonale radzi sobie z prowadzeniem zajęć samo w sobie było bardzo inspirujące. Doktorant Maciej Oksztulski spotkał się także ze specjalistką ds. komunikacji wspomaganej, prof. Christine Ashby, która kieruje Instytutem Komunikacji i Integracji na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Syracuse. Maciek, liczy na dalszą współpracę z Panią Profesor i jej zespołem.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie z dziekanem Wydziału Prawa Syracuse University, którego efektem będzie podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.