Zjazd kognitywistów

Data wydarzenia 22-09-2016

Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? – to najważniejsze pytanie jakie stawiają sobie uczestnicy XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, który rozpoczął się 22 września na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB.

Głównym celem XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest wieloaspektowa analiza problemu integracji badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach współczesnej kognitywistyki, takich jak sztuczna inteligencja, neurokognitywistyka, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, logika kognitywna, antropologia kognitywna, kognitywistyka społeczna, filozofia umysłu, epistemologia. Kognitywistyka, jako interdyscyplinarny obszar badawczy, sięga po metody, narzędzia i pojęcia wielu dziedzin nauki.

Obrady odbywają się w 11 sekcjach. Potrwają do 24 września.