Zmarła profesor UwB Halina Krukowska

Data wydarzenia 29-07-2019

28 lipca 2019 roku zmarła profesor senior Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halina Krukowska. Miała 82 lata. Prof. Halina Krukowska była wybitną badaczką literatury romantyzmu polskiego i europejskiego, autorką klasycznych prac o symbolice nocy i czarnym romantyzmie, wychowawczynią wielu pokoleń polonistów.

Współtworzyła od początku białostockie środowisko polonistyczne, zbudowała białostockie zespoły badań nad romantyzmem, kierowała Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu, a także Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UwB. Stworzyła Naukową Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm”, której była pierwszym redaktorem naczelnym. Zawsze była w najwyższym stopniu zaangażowana w życie zakładu, instytutu, wydziału i uczelni.

11 kwietnia 2018 roku w uznaniu dla Jej prac badawczych nad romantyzmem oraz twórczego zaangażowania w budowanie polonistyki białostockiej otrzymała godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w  Białymstoku.