Zwycięzcy konkursu Miniatury

Data wydarzenia 11-08-2017

Dwoje naukowców Uniwersytetu w Białymstoku otrzymało granty w ramach konkursu MINITURA 1, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

W konkursie można było zdobyć dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe. Pełne listy rankingowe ukazały się 9 sierpnia, ale już na pierwszej, wymienionych jest dwóch pracowników UwB.

Grant w wysokości prawie 15 tys. zł. otrzymał dr Adam Naumowicz z Zakładu Programowania i Metod Formalnych Instytutu Informatyki. Przeznaczy go na wyjazd konferencyjny dotyczący rozwoju interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar.

49 500 zł dofinansowania na badania pilotażowe z zakresu identyfikacji pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji, otrzymała dr Ewa Oleńska z Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Biologii UwB.

Gratulujemy!