Badania kryminologiczne, a praktyka – o tym będą debatować na UwB młodzi naukowcy z całej Polski

Data wydarzenia 23-09-2020

23 września rozpocznie się w Białymstoku III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Młodzi naukowcy przez trzy dni będą dyskutować m.in. o przestępstwach przeciwko zabytkom, znęcaniu się nad zwierzętami, czy losie przestępców na emeryturze.

OFMK to cykliczna konferencja naukowa gromadząca coraz liczniejszą grupę uczestników zainteresowanych tematyką przestępczości, patologii społecznych i zwalczania tych zjawisk. Wyrazem uznania dla tej naukowej inicjatywy jest Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który został udzielony III edycji Forum.

- Celem konferencji jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów) reprezentujących różne obszary wiedzy oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu prawa i kryminologii. Co więcej, Forum jest pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. adwokatami, sędziami, przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W OFMK udział biorą również doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku naukowym, którzy uczestniczą w konferencji w roli ekspertów, ucząc i inspirując młodych kryminologów do poszerzania wiedzy oraz rozwijania własnych badań naukowych – podkreśla dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, koordynatorka tegorocznej edycji OFMK.

Przypomina, że Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali całego kraju, a nawet i Europy. Pomysłodawcą tego wydarzenia był prof. Emil W. Pływaczewski – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa UwB,

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa. Podczas obrad wysłuchać będzie można wykładów m.in. o przestępstwach przeciwko zabytkom, przemocy domowej w Szwajcarii, przestępczości znęcania się nad zwierzętami, losach przestępców na emeryturze, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze prywatnym w XXI wieku czy kryminologicznych i wiktymologicznych problemach społeczności romskiej.

Organizację III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

III OFMK zorganizowano przy wsparciu Województwa Podlaskiego w związku z promocją województwa podczas konferencji.

Program Forum do pobrania: https://uwb.edu.pl/