Beethoven 2

Data wydarzenia 05-02-2018

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wszedł jako partner do konsorcjum projektu pt. „Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya” (umowa nr UMO-2016/23/G/ST3/04196  - NCN), który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „BEETHOVEN 2” finansującego współpracę polskich i niemieckich zespołów badawczych. Liderem konsorcjum jest Instytut Kataliz i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Za zadania projektu realizowane przez Uniwersytet w Białymstoku odpowiedzialnym jest dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB. Stronę niemiecką reprezentuje zespół profesora Jeffreya McCorda, z Uniwersytetu w Kilonii. Kierownikiem projektu jest dr Piotr Mazalski.

Podczas trwania projektu UwB realizować będzie zadania takie jak: badanie właściwości magnetycznych technikami magnetometrii magnetooptycznej; badania statyczne i kwazistatyczne magnetycznej struktury domenowej technikami mikroskopii magnetooptycznej i skaningowej; badanie właściwości magnetycznych z wykorzystaniem spektroskopii rozpraszania światła Brillouina; badanie dynamiki struktury domenowej wzbudzonej za pomocą światła lasera femtosekundowego; modelowanie magnetycznej struktury domenowej w różnych nanostrukturach magnetycznych. Do realizacji projektu w Białymstoku planowane jest zatrudnienie jednej osoby (na stanowisku - doktorant/ka).

Wartość całego projektu: 1 124 230 zł, w tym dla UwB: 572 140 zł. Czas trwania projektu: 10.01.2018-09.01.2021.