Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku - wyzwania i zagrożenia

Data wydarzenia 18-04-2016
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku i Koło Nauk Politycznych UwB Serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku - wyzwania i zagrożenia. 

21-22 kwietnia 2016 r.
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
Sala 108 A