Bezpłatne warsztaty z pozyskiwania finansowania i realizacji projektów B+R

Data wydarzenia 12-05-2017
Warsztaty skierowane są do pracowników naukowych oraz przedsiębiorców.

Warsztaty poprowadzi dr Jolanta KOSZELEW - Prezes firmy UpLogic sp. z o.o. - spółka spin-off Politechniki Białostockiej (uplogic.pl)- realizator projektów B+R (m.in. projekt AVAL: aval-project.pl), ekspert oceniający wnioski w programach POIR 2014-2020 i Horyzont 2020

Program warsztatów:

1. Jak zaplanować prace badawcze i zasoby w projektach B+R finansowanych przez NCBiR i KE w programie SME Instrument Horyzont 2020
2. Jaki program i działanie wybrać aby najefektywniej zrealizować swój cel
2. Dobry projekt B+R - co to znaczy z perspektywy eksperta NCBiR
3. Dobry projekt B+R - co to znaczy w perspektywy eksperta H2020
4. Dobre praktyki w procesie przygotowania wniosków projektowych
5. Dobre praktyki w procesie realizacji projektu B+R

Termin: 24-25 maja 2017 r., godz. - 11.00-15.00

Miejsce: sala 6 B (budynek Rektoratu PB ul. Wiejska 45 A - naprzeciwko Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych)

Liczba godzin: 8h

Liczba miejsc: ograniczona (maks. 25). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja: prowadzona jest od 08 maja do 19 maja, za pośrednictwem strony RPK Białystok (www.rpkbialystok.pb.edu.pl)