Bezpłatne webinary dla doktorantów i młodych naukowców

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza na dwa bezpłatne webinary:

1. "JAK NAPISAĆ DOBRY ABSTRAKT?", który odbędzie się w dniu 27.05.2020 godz. 12:00-15:00

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania abstraktu tekstu naukowego, a także efektywne korzystanie z abstraktów tekstów opublikowanych przez innych autorów.

Po ukończeniu webinaru uczestnik będzie:

- efektywnie korzystał z abstraktów tekstów naukowych innych autorów w celu sprawnej pracy z literaturą,
- znał instruktaż pisania abstraktu krok po kroku,
- wiedział, jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas pisania abstraktów oraz rozumiał w jaki sposób ich unikać,
- potrafił wymienić zasady tworzenia abstraktu o strukturze zgodnej z wymaganiami wydawcy,
- potrafił zawrzeć w abstrakcie informacje i pojęcia ułatwiające czytelnikom odnalezienie tekstu w bazach,
- przygotowany do dostosowywania struktury i zawartości abstraktu do wymagań wydawcy.

Więcej informacji o oraz rejestracja na stronie internetowej.

2. "5 SPOSOBÓW NA DOBRY WNIOSEK GRANTOWY", który odbędzie się w dniu 29.05.2020 godz. 12-00-15:00

Celem zajęć jest przygotowanie naukowców do bycia aktywnym uczestnikiem konkursów grantowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

W trakcie spotkania naukowcy zapoznają się ze źródłami informacji oraz ofertą punktów doradztwa, a także z podstawowymi zasadami zabiegania o środki grantowe. Zaproponowane rozwiązania wezmą pod uwagę zarówno specyfikę branży naukowej, jak i już istniejący potencjał osobisty uczestników. Podczas kilku form dyskusji zaproponowanych w czasie webinarium, naukowcy będą mogli odnieść się do potrzeb indywidualnych, a także przygotować zarys własnej strategii doboru konkursów i pisania wniosków grantowych. Po ukończeniu zajęć, uczestnicy będą gotowi do przygotowania strategii oraz jej realizacji w czasie rozłożonym na od 3 do 12 miesięcy, w zależności od harmonogramu wybranych konkursów.

Więcej informacji o oraz rejestracja na stronie internetowej.


Wydarzenia odbędą się na platformie Clickmeeting.

Rejestracja trwa do 22.05.2020 r. na stronie wydarzeń - decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.