Dane i obliczenia – Nowe Oblicza Nauki

Data wydarzenia 07-03-2016

 

Dane i Obliczenia − Nowe Oblicza Nauki – to temat sesji naukowej, jaka 9 marca odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczestnicy spotkania będą mówić o możliwościach, jakie metody obliczeniowe dają w różnych dziedzinach nauki – bioinformatyce, biomedycynie czy chemii. W sesji wezmą udział wybitni znawcy nauk obliczeniowych, m.in. prof. Marek Niezgódka – dyrektor ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Jacek Błażewicz (Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska). Obradom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani.

Spotkanie będzie też okazją do omówienia działalności Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego, jakie od maja 2015 r.  funkcjonuje na Uniwersytecie w Białymstoku.

UCO udziela grantów obliczeniowych zespołom badawczym uniwersytetu, a także oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie optymalizacji obliczeń.  W ciągu 9 miesięcy uruchomiono w Centrum 15 projektów obliczeniowych. UCO udostępnia sprzęt i oprogramowanie na potrzeby obliczeń prowadzonych przez badaczy z różnych dziedzin wiedzy: informatyki, bioinformatyki i biologii, chemii teoretycznej, fizyki materiałów i fizyki teoretycznej. W skład zespołów realizujących granty wchodzi ponad 30 naukowców z UwB i współpracujących instytucji krajowych (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka) oraz zagranicznych (z Litwy, Białorusi i Holandii).


Komputery UCO pracują już z niemal pełnym obciążeniem i realizują obliczenia z wykorzystaniem standardowego oprogramowania naukowego akademickiego i komercyjnego, a także programów autorstwa użytkowników. Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, jako jeden z elementów projektu budowy i wyposażenia kampusu UwB. Centrum mieści się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki.

Program sesji (sala 1056):
11.00–11.10  Uroczyste otwarcie

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

11.10–11.30  Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe – historia, teraźniejszość i plany

Dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego

11.30–12.10  Wyzwania obliczeniowe w bioinformatyce i naukach operacyjnych 

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska

12.10–12.40  Metody obliczeniowe w kinetyce chemicznej − przykłady zastosowań

Dr hab. Artur Ratkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

12.40–13.00    przerwa kawowa

13.00–13.35 Wyzwania obliczeniowe w biomedycynie

Prof. dr hab. Adam Krętowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.35–14.10 Nauki obliczeniowe i nauka o danych – nowe paradygmaty nauki

Prof. dr hab. Marek Niezgódka, ICM Uniwersytet Warszawski