Diamentowy Grant 2015

Data wydarzenia 30-09-2015

Laureatem IV edycji programu został Marcin Mironowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego "Szkoły bractw cerkiewnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku".

 

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/8c565af6f2c23deacd0d130158a7ec70.pdf