III Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XX w” pt. „Polityka w prasie kobiecej” 25-26 maja 2018 r.

Data wydarzenia 04-06-2018

W dniach 25-27 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polityka w prasie kobiecej". Było to już trzecie spotkanie naukowe z cyklu „Polityka i politycy w prasie”.
Celem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polityka w prasie kobiecej” było zaprezentowanie, upowszechnienie i promocja osiągnięć badawczych nad prasą kobiecą oraz jej znaczeniem dla prezentacji szeroko rozumianych zagadnień politycznych. Celem konferencji była również popularyzacja i promocja badań naukowych prezentowanych z perspektywy badaczy reprezentujących wiele środowisk akademickich – polskich, jak również zagranicznych – skoncentrowanych podczas konferencji w zespole interdyscyplinarnym (historycy, prasoznawcy, politolodzy).
Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Patronatem naukowym konferencję objął Prof. dr hab. Robert Ciborowski - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
III Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XX w” pt. „Polityka w prasie kobiecej” 25-26 maja 2018 r. - zadanie finansowane w ramach umowy 809/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.